Privatlivspolitik

1. Indledning

1.1 Lun Energy ApS (”Lun” ”vi”, ”vores”, ”os”) er en virksomhed, der arbejder for at minimere boligers klimaaftryk hurtigere ved at gøre installation af varmepumpeanlæg lettere tilgængeligt for boligejere. Vi er registreret, som anpartsselskab i Danmark med CVR-nummer 43169459.

1.2 Lun er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger på de vilkår, der er angivet i denne politik (”Privatlivspolitikken”).

1.3 Du bedes venligst læse Privatlivspolitikken grundigt igennem for at forstå, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

1.4 Du kan altid kontakte os på e-mail: hello@lun.energy.

2. Behandlingsaktiviteter og formål

2.1 Afgivelse af tilbud, samt levering af varmepumpeanlæg

• Vi behandler dine personoplysninger, herunder dit navn, adresse, e-mailadresse, samt oplysninger om din bolig, for at kunne levere det relevante varmepumpeanlæg, der opfylder din boligs energibehov, og som er nødvendige for installationen.

• Vores juridiske grundlag for at behandle dine personoplysninger følger af GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b, om behandling, der er nødvendig til opfyldelsen af en købskontrakt, herunder korrespondance forud for indgåelse af en kontrakt, som finder sted på din anmodning.

• Dine personoplysninger opbevares i 2 år efter levering af varmepumpeanlægget på baggrund af reklamationsreglerne i købeloven, jf. købelovens §§ 72-87.

• Når du benytter dig af muligheden for at købe services hos os, beder vi dig om at oplyse dine betalingsoplysninger. Vi anvender en sikker tredjepart til at forestå transaktioner.

2.2 Brugerabonnement og løbende service af varmepumpeanlæg

• Hvis takker ja til et brugerabonnement hos os, vil vi løbende indsamle oplysninger fra dit varmepumpeanlæg. Formålet er at forbedre vores service, at optimere anlæggets ydeevne, samt at måle hvorledes din boligs klimaaftryk minimeres. Dertil er du som ejer af et varmepumpeanlæg forpligtet til løbende at foretage passende eftersyn og vedligeholdelse jf. Bekendtgørelse nr. 1977 af 27/10/2021 om anvendelse af trykbærende udstyr. Abonnementet har også til formål at hjælpe dig med at opfylde denne forpligtelse i bekendt-gørelsens § 2, stk. 2, nr. 9 og bilag 7.

• Vores juridiske grundlag for at behandle dine personoplysninger følger af GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b, om behandling, der er nødvendig til opfyldelsen af en kontrakt, herunder korrespondance forud for indgåelse af en kon-trakt, som finder sted på din anmodning.

• Oplysningerne opbevares i 6 måneder efter abonnementets ophør, dog således at personoplysninger indsamlet ved ethvert køb eller evt. tillægskøb fore-taget gennem os, vil blive underlagt en 2-års frist fra købsdatoen, som følge af reklamationsretten i købeloven, jf. købelovens §§ 72-87.

• Når du benytter dig af muligheden for at købe services hos os, beder vi dig om at oplyse dine betalingsoplysninger. Vi anvender en sikker tredjepart til at forestå transaktioner.

2.3 Øvrig kontakt

• Når du kommunikerer med os via mail og telefon, behandler vi dine identifikationsoplysninger, herunder navn, e-mail, telefonnummer, samt indholdet af beskeden eller opkaldet. Dette gør vi for at besvare dine spørgsmål eller i øvrigt tage os af din henvendelse.

• Vores juridiske grundlag for at behandle dine personoplysninger er GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f om behandling på baggrund af en legitim interesse, hvor di-ne interesser ikke tilsidesættes, fordi vi kun behandler det allerhøjest nødven-dige til besvarelse af din henvendelse. Hvis du ønsker at være kunde hos os, vil vores behandlingsgrundlag være GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b om behandling, der er nødvendig til opfyldelsen af en kontrakt, herunder korrespondance forud for indgåelse af en kontrakt, som finder sted på din anmodning. Dette vil således være omfattet af afsnit 2.2 oven for.

• Vi opbevarer korrespondancen op til 6 måneder efter seneste kontakt.

2.4 Nyhedsbrev

• Vi anvender din e-mailadresse til at sende dig markedsføring, hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev.

• Vores juridiske grundlag for at behandle dine personoplysninger er GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a, som omhandler behandlinger på baggrund af et samtykke, jf. markedsføringslovens § 10.

• Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at benytte frameldingsfunktionen i hver e-mail.

• Din e-mail slettes hurtigst muligt efter din afmelding af nyhedsbrevet. Samtykket skal fornys hvert andet 2 år, idet vi efter 1-2 påmindelser herom, sletter din e-mail.

2.5 Kundeundersøgelser

• Vi vil gerne lejlighedsvis, med dit konkrete samtykke, foretage kundeundersøgelser for at sikre os at de services, vi tilbyder, imødekommer dine krav. Det vil vi gøre ved hjælp af spørgeundersøgelser, kundetilfredshedsanalyser eller markedsundersøgelser. Enhver feedback, du giver os, vil udelukkende blive brugt med henblik på at forbedre vores services og vil ikke blive offentliggjort.

• Vores juridiske grundlag for at behandle dine personoplysninger i forbindelse med feedback er GDPR artikel 6, stk. 1, litra a om samtykke.

• Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig til os.

• Oplysninger om feedback opbevares op til 5 år efter modtagelse. Vi gemmer så vidt muligt din feedback i anonym form og har en lang opbevaringstid for at kunne måle vores egen indsats over tid.

2.6 Statistik

• Ved besøg på vores hjemmeside, indsamles cookies på samme måde som det gælder andre steder på internettet. Al information relateret til vores brug af cookies kan du finde i vores Cookiepolitik. Vores behandlingsgrundlag er et samtykke i overensstemmelse med cookiereglerne.

• Vi registrerer aktiviteter på din kundeprofil ved at indsamle cookies om din brugeradfærd. Al information relateret til vores brug af cookies kan du finde i vores Cookiepolitik. Aktivitet på kundeprofiler benyttes til at lave statistik, så vi kan forbedre vores service. Vores behandlingsgrundlag er et samtykke i overensstemmelse med cookiereglerne.

• Vi udfører også løbende anonym statistik på den information, vi modtager fra vores kunders varmepumpeanlæg. Formålet er at måle den generelle klimaimpact og monitorere, hvilken positiv indflydelse vores service har på klimaet. Statistikken udarbejdes alene på baggrund af aggregeret data. Vores behandlingsgrundlag til at implementere den anonyme statistik er GDPR artikel 6(1)(f) om behandling på baggrund af en legitim interesse, hvor dine interesser ikke tilsidesættes, fordi vi sørger for fuld anonymisering, som en del af statistikudarbejdelsen.

2.7 Jobansøgninger

• Hvis du ønsker at søge en stilling hos os, kan du sende os dit CV og ansøgning samt eventuelle referencer, som vi kan kontakte. Vi behandler herefter dit navn, e-mail og de øvrige oplysninger, der fremgår af din ansøgning. Al behandling er fortrolig og sker udelukkende i rekrutteringsøjemed. Dine oplysninger videregives ikke uden dit samtykke.

• Vores juridiske grundlag for at behandle dine personoplysninger er GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b, om behandling, der er nødvendig til opfyldelsen af en kontrakt, herunder korrespondance forud for indgåelse af en kontrakt, som finder sted på din anmodning.

• Opbevaringstiden er 6 måneder efter modtagelse i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinjer om opbevaringstiden for jobansøgninger. Hvis vi ønsker at gemme din ansøgning i mere end 6 måneder, vil vi fremsende en e-mail til dig, hvor du bliver inviteret til at give samtykke til en konkret angivet forlængelse af opbevaringstiden.

3. Informationer vi indsamler fra tredjeparter 

3.1 Vi indsamler oplysninger om dig fra dig selv og fra offentlige kilder, som vedrører din bolig og din boligs energibehov. Det drejer sig typisk om identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse og oplysninger om din bolig. 

3.2 Vi kan i nogle tilfælde modtage oplysninger om dig fra vores underleverandører eller samarbejdspartnere. Det drejer sig typisk om dine kontaktoplysninger, herunder navn, e-mail og telefonnummer.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

4.1 Når du benytter vores services, videregiver vi dine personoplysninger til vores under-leverandører (Elektrikere, kølemontører og VVS’ere). Vores underleverandører er fælles dataansvarlige, når de modtager dine personoplysninger – se hertil afsnit 5.

4.2 Dertil anvender vi sikkerhedsgodkendte databehandlere, som hjælper os med IT- eller andre tjenesteydelser. Når vi anvender databehandlere, er der altid indgået en databehandleraftale, der fastsætter genstanden for og varigheden af behandlingen, behandlingens karakter og formål, typen af personoplysninger og kategorierne af re-gistrerede samt den dataansvarliges forpligtelser og rettigheder.

Figur 1: Illustration over modtagerne – databehandlere og underleverandører – af kundernes personoplysninger.


4.3 I sjældne tilfælde videregiver vi også dine oplysninger til myndigheder eller andre tredjeparter (f.eks. advokat og revisor), men kun hvis vi er forpligtet hertil som følge af lovgivningen, eller for, at vi kan beskytte vores interesser i en juridisk tvist.

5. Fælles dataansvar

5.1 Hvis Lun ikke selv forestår alle de i afsnit 2.1, 2.2 og 2.6 beskrevne processor, kan det finde sted i samarbejde med en partner, hvor behandlingen af dine personoplysninger foretages på baggrund af fælles dataansvar. Du vil i givet fald modtage besked om dette på aftaletidspunktet.

5.2 Begrundelsen for at der opstår fælles dataansvar i disse situationer er, at parterne kommer med hver deres ekspertise til de delelementer, som er påkrævet for at estimere, levere, installere, vedligeholde og reparere dit varmepumpeanlæg. Typisk vil behandlingen af dine personoplysninger finde sted, når:

• Samarbejdspartneren sælger hardware, installation og reparation og håndtere salget, betalingen, garantien og reklamationen overfor dig, herunder behandler de personoplysninger, der er nødvendige til disse formål.

• Lun beregner forbrug og påkrævet ydeevne på baggrund af din boligs størrelse, beboerforholdet, samt samler løbende forbrugsoplysninger til brug lovlig indberetning og overvågning af dit varmepumpeanlæg. Lun behandler til disse formål de personoplysninger, der er nødvendige til disse formål jf. afsnit 2.2 og 2.6.  

5.3 Du er til enhver tid velkommen til at anmode om at se aftalen om fælles dataansvar, hvor Lun og samarbejdspartneren har aftalt fordelingen af deres respektive ansvar for overholdelse af forpligtelserne i GDPR i henhold til GDPR artikel 26.

6. Sikkerhed

6.1 Alle dine oplysninger opbevares på sikre servere i EU.

6.2 Vi opretholder fornødne organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltnin-ger for at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang i overensstemmelse med databe-skyttelsesreglerne i Danmark og EU.

6.3 På trods af vores bestræbelser på at etablere et sikkert IT-miljø bør du vide, at ingen information fuldstændig sikker på Internettet. Du bør derfor altid inddrage fornødne sikkerhedsforanstaltninger på dit eget udstyr.

7. Dine rettigheder

7.1 Du er velkommen til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig, samt til at få ajourført, rettet, slettet eller udleveret dine oplysninger. Alle anmodninger herom kan sendes hello@lun.energy.

7.2 Hvis du ikke er tilfreds med, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og din henvendelse til os ikke har givet et tilfredsstillende resultat, kan du indgive en klage til Datatilsynet: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

8. Ændringer

8.1 Vi forbeholder os retten til at ændre Privatlivspolitikken fra tid til anden. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, vil vi oplyse dig via e-mail.

Language

Danish (Denmark)

@ 2024 Lun Energy. All rights reserved.